Choď na obsah Choď na menu
 


Tu si dovolíme načrtnúť základné pravidlá chovania a vystupovania pilotov našej squadron. Veríme že sa všetci budeme snažiť tieto pravidlá dodržiavať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Nielen preto, že veľakrát nám zaručí ďaleko vyššiu bezpečnosť v lete a boji, ale aj preto, že chceme byť letkou, ktorá bude mať na virtuálnom nebi ale aj fórach vysokú prestíž a bude vzorom pre ostatných virtuálnych pilotov. Dúfame, že tieto pravidlá budú inšpiráciou aj pre Vás.

Teraz teda niekoľko základných pravidiel:

1. nestríeľať po padákoch

2. "nekradnúť" zostrely iných pilotov (okrem situácie keď sa poškodený nepriateľ stále snažy bojovať a ohrozuje spolubojovníka)

2. a) neohrozovať inych pilótv tým že začnem bezhlavo a bez upozornenia stíhať ich cieľ (v prípade výhodnejšej pozície / rýchlosti možno zaútočiť a uhnúť, platí ale že nesmiete v žiadnom prípade ohroziť ani obmedziť prvého útočníka)

3. rolovať, pristávať a vzlietavať v súlade s pravidlami prevádzky na letisku (žiadne štarty naprieč cez dráhy apod Pri rolovani pozerať pred seba a neohrozovať ostatných pilotov, starostlivo čítať a dodržiavať pravidlá jednotlivých serverov).

4. pri pristátí a vzlete sledovať dianie okolo letiska a dať prednosť pilotom v núdzi.

5. ochrana seba samého je rovnako dôležitá ako ochrana spolubojovníka (z letky aj ostatných ak kooperuje s nami, napríklad po TS) s ktorým letím do boja. Preto sa snažím lietať tak aby som nedostal do kritickej situácie seba ani ostatných.

6. pomáhať spolubojovníkom z iných letiek, pokiaľ to situácia umožňuje (je nutné tento bod hodnotiť vždy s ohľadom na danú situáciu, ak vidím pilota ktorý si svojím správaním koleduje o problém, snažím sa ho upozorniť, ak chybu opakuje a je predpoklad že svojím konaním úplne bez rešpektu k nebezpečenstvu vťahuje do problému aj mňa je vlastná ochrana prednejšia).

7.. plním bez oneskorenia a diskusie úlohy a príkazy vedúceho pilota (rozbor letu a prípadné pripomienky sa preberú vždy po ukončení bojového letu!!!)

8. dodržiavam predpísanú rádiovú korešpondenciu,

potvrdzujem prijatie slovami: "Bobinovy - Zombie rozumiem, alebo Bobinovy - Zombie roger"
pri neporozumení: "Bobinovy - Zombie, opakuj"

8. a) bežná správa: komu - kto - čo

8. b) pri nepotvrdeniach (napr. nevidím nahlasovať cieľ): "Bobinovy- Zombie negatívne" alebo "Bobinovy - Zombie negatívne, Špecifikuj."

8. c). POLOHA ako vlastná tak nepriateľa sa vždy udava s výškou!!!

všeobecne platí že rádiokorešpondencia MUSÍ byť zrozumiteľná, presná, stručná.

9. nepísať do chatu v hre a na rôznych fórach urážlivé slová a príspevky!

10. V ŽIADNOM PRÍPADE ZÁMERNE NESTRIEĽAŤ po pilotovi VLASTNÉJ STRANY, AJ KEĎ NÁS Provokuje svojim správaním alebo údajov v chate. Je treba si uvedomiť že tým že pred prezývkou nosíme predponu OREL_, ostatní si robia obraz o našej letke z správania jednotlivých pilotov!